Exposición al polvo de madera y cáncer de pulmón de células pequeñas

Comentario de Curiel-García T, Candal-Pedreira C, Varela-Lema L, Rey-Brandariz J, Casal-Acción B, Moure-Rodríguez L, Figueiras A, Ruano-Ravina A, Pérez-Ríos M. Wood dust exposure and small cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2023 Apr 3. doi: 10.1038/s41370-023-00538-w. Epub ahead of print. PMID: 37012384.     El cáncer de pulmón de…